Eesmärk ja ootused

Koolitusele tulemise eesmärgiks on

  • saada teadmisi õppeprotsessi digijuhtimisest ning ka kuulata teiste kogemusi selles suunas.
  • viia ellu digiplaan ning suunata kolleege selles suunas tööd tegema.
  • saada teadmisi ja innustust, kuidas ühtse meeskonnana edasi liikuda.


Tahaks kasutada olemasolevaid  IT-vahendeid ja uusi õpetamismeetodeid, et need toetaksid nii õopetajat tunni planeerimisel ja läbiviimisel kui ka õpilase arengut. Tahaks, et kogu kollektiiv liiguks kartmatult ja hirmudeta digivaldkonnas.


Meie meeskond

Anne Illopmägi - Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli õppealajuhataja

Dmitri Tšesnokov - Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli IT juht

Meie tegemistest, õnnestumistest

e-õppekeskkond Moodle - kasutatakse vaid informaatikatundides.

Kahoot - kasutab vaid 1 eesti keele õpetaja.

Smarttech - 2 digitahvlit - kasutavad 1 inglise keele õpetaja ja 1 algklasside õpetaja.

MS Office - õpetatakse 3., 5. ja 7. klassidele.

Geogebra - kasutavad matemaatikaõpetajad.

Koolil on olemas 20 tahvelarvutit, mida kasutatakse keemia, bioloogia, füüsika, matemaatika tundides. Lisaks selle veel ka 24 sülearvutit.

Õpilased loovad ka meesasti lühivideosid erinevatel teemade. Kasutavad selleks Adobe Premiere.

Olukorra kaardistamine. Millest loobuda? Mida arendada?

Millest loobuda?

Aastatepikkusest harjumustest

Mugavustsoonist

Eelarvamustest

Mida arendada?

Olemasolevaid vahendeid maksimaalselt ära kasutada

Õpetajate koostöö, kaasamine, huvi äratamine, motiveerimine

Kogemuste ja õppematerjalide jagamine (e-kool)

Initsiatiivi toetamine

Näidistunnid

Digiõppevahendid

Ainete lõimimine

Kollektiiviv kaardistamine (kes mida oskab, kuhu vaja jõuda)

Valguskaabel

Interaktiivne projektor

e-õppepäev

Robootikaring ja multimeediaring

Kokkuvõte

3 uut mõistet

Interaktiivne tehnoloogia

Mobiilne tehnoloogia

Liitreaalsus

Kõikjalõpe

1 vastamata küsimus

Mida võtta, mida jätta, kust alustada

2.päev

Ei ole olemas liiga suuri eesmärke, vaid on lühikesed tähtajad.

 

Tegevusplaan

1. TEGEVUSED

2. AJATELJELE

3. KES TEEB?

 

1. Digitunni ettevalmistamine inglise keele tunni baasil.

Näidistunni ettevalmistamine, materjali ümbertõstmine iSpringi ja selle võimaluste näitamine, õpetamine teistele õpetajatele ajaloo, füüsika, geograafia, inglise ja eesti keele tundide baasil.

2. Digitunni näitamine novembri kolmas nädal.

Näidistunni ettevalmistamine  - novembri neljas-viies nädal.

3. IT-juht ja inglise keele õpetaja

IT-juht ja ajaloo, füüsika, geograafia, inglise ja eesti keele õpetajad

Tegevused 13.-17. november

1. Läbirääkimised inglise keele õpetajaga digitunni läbiviimiseks

2. Inglise keele tunni läbiviimine peaks toimuma 30. novembril

3. Tunni läbiviimiseks on hakatud tööd tegema kahe programmiga

   - iSpring

   - Quizlet

   

 

Tegevused 20.-24. november

Õpilastele tutvustati programmi Quizlet ning kõik koos registreeruti selle programmi kasutajateks.

 

Tegevused 27.-29. november

Digitunni ettevalmistamine.

Erinevat tüüpi testide koostamine Quizletis, iSpringis.

 

Lahtise tunni läbiviimine - 30.11

Inglise keele tunni läbiviimine digivahendeid kasutades. 

Tunni läbiviimiseks kasutati SMART-tahvlit, programmi iSpring ja õpilastelt tagasiside saamiseks Padletit.

Tulemused

Kokkuvõte - Padlet

Füüsika tund

Õpetaja hakkas tunnis kasutama tahvleid :)

Inglise keele õpetaja tagasiside

Digivahendite ja programmide tunnis kasutamise põhiline pluss on loomulikult selle kaasaegsus. Õpilased kasutavad ja saavad aru, et tavalise Interneti kasutamise kõrval on olemas veel muid võimalusi, mis tõesti aitavad õppida, kinnistada uut materjali, korrata, kõige tähtsam - näha koheselt tulemusi. Lisaks sellele on võimalik programmis luua erinevat tüüpi ülesandeid ja harjutusi, mis aitavad omakorda õpilastes arendada erinevaid oskusi-vilumusi (lugemine, kuulamine, kirjutamine).
Kodus saavad õpilased tunnis läbitud materjali kinnistada ja korrata. 
Õpetaja jaoks on see reaalne võimalus kergendada oma tööd, kuna ülesannete koostamine ei võta väga palju aega, kontrollimine käib sekunditega, kuna programm kontrollib, loeb kokku, arvutab ise.
Samuti seisneb pluss veel selles, et korraga saab küsitleda tervet klassi.
Miinuste poole pealt võib praegu välja tuua vaid selle, et puudub kogemus antud programmidega töötamisel, kuid see on ainult aja küsimus :)))